Kategorier
Filosofi Kontorsprogram Licenser och patent Öppen källkod Programvara

Australiens statsförvaltning överväger att bara använda öppen dokumentstandard

sydneyJag har idag läst att Australien överväger att börja använda öppen dokumentstandard. För er som inte är insatta i detta så innebär det att ett textdokument som t ex  sparats som .doc eller .docx som kommer ett att sparas i ett format som heter .odt.

Den stora grejen med detta är att .odt är en helt öppen standard vilket gör att den är helt plattforms oberoende och att ingen äger rättigheterna för formatet. Du kan kan därför använda dessa dokument utan att vara tvungen att ha t ex MS Office eller liknande tjänster. Det är en fri och faktiskt gratis programvara. Ur kommersiell synpunkt är detta kanske konstigt. Men ur samhällssynpunkt är detta jätteviktigt. Om nu t ex kommuner vill digitalisera allting så MÅSTE det vara möjligt för alla medborgare att kunna använda dom digitala tjänsterna utan att man måste ha ”särskilt” programvara eller att man måste vara datageni. Idag är det många stater och städer som har gått över till just öppen dokument standard men Australien är ett stort land och därför tycker jag att detta är en intressant nyhet.

Ur lokalt perspektiv måste jag dock ställa mig frågan: När skall Sverige som land samt alla våra kommuner gå över till öppen dokumentstandard? När skall vi sluta betala digital straffskatt till sådana som Microsoft, Apple och Oracle? Det är idag helt OFANTLIGA belopp som går den vägen. Borde det inte vara klokare att ta dessa pengar och satsa dom på en massiv utbildning av ungdomar på just öppen källkod och öppen dokumentstandard? På så vis skapar vi jobb och vi förbättrar bytesbalansen. Allt i ett enda slag.