UbuntulinuxSom stora förespråkare av öppen källkod och Linux är det väl på sin plats att förklara vad det egentligen är. Linux är egentligen bara en kärna i ett operativsystem. Eftersom att så många andra komponenter som krävs för att få ett fungerande system finns det många som anser att system istället borde heta GNU/Linux. Dom övriga komponenterna kommer generellt från GNU projektet.

Linux och Gnu är öppen källkod. Själva vitsen med öppen källkod är licensen som möjliggör det för alla användare att dela, kopiera och ändra i koden. Den vanligast licensformen för öppen källkod är GPL.

GNU General Public License, vanligtvis förkortat till GNU GPL eller GPL, är en upphovsrättslicens för fri programvara som ursprungligen skrevs av Richard Stallman. Den är baserad på fyra friheter, och notera att eftersom datorer använder numrering som börjar med 0, numreras även dessa friheter på detta vis:

  • Frihet 0: Friheten att använda programvaran i valfritt syfte.
  • Frihet 1: Friheten att undersöka programmet för att förstå hur det fungerar och använda dessa kunskaper i egna syften.
  • Frihet 2: Friheten att fritt få vidaredistribuera kopior för att hjälpa andra.
  • Frihet 3: Friheten att förbättra programmet, anpassa det till egna krav och distribuera förbättringarna så att andra kan dra nytta av modifieringarna.

Tillgång till källkoden för programmet är en förutsättning för att kunna uppfylla ovanstående friheter. Till skillnad från BSD-licensen kräver GPL att källkoden görs tillgänglig för mottagarna, ifall upphovsmannen (till en modifikation) väljer att distribuera programmet. Därmed går det inte att göra fria program under GPL ofria.

Modifikationer för eget bruk behöver inte göras tillgängliga för andra, inte heller behöver modifierad källkod offentliggöras för att man distribuerar modifierade varianter. Däremot måste den som får programmet ha rätt till källkod för denna version och rätt att fritt distribuera den.

Då mjukvaran körs på en server tillgänglig för kunder distribueras inte mjukvaran och därför behöver inte heller källkoden göras tillgänglig. Detta kan uppfattas som ett hål i licensmodellen för GNU GPL. För att täppa hålet publicerade man 2002 den alternativa licensen AGPL, som dock inte alls är lika spridd.

Licensen formulerades av Richard Stallman som ett led i skapandet av GNU-projektet. GPL skyddas av upphovsrätten genom copyleft.

Kort sagt kan inte företag styra över oss eller våra tjänster. Som medborgare och nation står vi idag i beroendeställning till ett fåtal teknikbolag. Detta beroende skulle försvinna om vi alla gick över till öppen källkod. När det gäller Linux vill jag pusha för det faktum att det är snabbare, säkrare och utan reklam. Bara det borde vara skäl nog att byta 🙂