Faktura2Idén med frivillig faktura fick jag från Australien. Där hade en restaurangkedja gått över till just frivillig betalning. Eftersom att beloppen är lägre på en restaurang än hos en konsult så finns det naturligtvis en risk att en del kunder inte betalar så mycket som jag skulle önska men det finns även fördelar.

Jag jobbar nästan uteslutande mot timersättning. Det kan faktiskt göra att en del kunder verkligen ligger på om att jobbet skall gå fort. Det kan ibland vara en smula stressande. Sedan jag införde frivillig faktura har den stressen hos både kunderna och mig själv försvunnit. Det tycker jag är jätteskönt.

Så här fungerar frivillig faktura

Det är endast privatpersoner som kan får frivillig faktura från oss. Fr o m 2015-04-08 finns det ingen geografisk begränsning.

Frivillig faktura gäller generellt för alla men jag förbehåller mig rätten att att själv avgöra vem som skall få möjligheten till denna tjänst. Det alltid finns någon som passar på att, ganska skamlöst, utnyttja en tjänst som denna och därför måste jag få ha möjlighet att neka om jag så önskar. Hembesök gör jag endast inom Bureå. Övriga får lämna in sina datorer eller så fixar jag det genom fjärruppkoppling.

Jag utför dom jobb som vi gemensamt bestämt. När jobbet är klart presenterar jag vad jag har gjort och hur lång tid det tagit. Detta sker på en frivillig faktura där all information finns. Ni måste betala in minst 1 kr. men i övrigt får ni betala det ni tycker det var värt.

Frivilliga fakturor gäller endast för tjänster.

När jag började med detta fick jag kraftfulla påtryckningar från mina kunder om att dom ville veta ungefär vad som är rimligt. Därför har jag valt att informera att jag debiterar företag 480 kr plus moms per timme. Denna information skall endast ses som en riktlinje. Ni får själva fritt välja vad ni vill betala.