ElegI väntan på svensk e-legitimation

IDG skriver idag om en linuxanvändare i Blekinge som JO-anmäler Finansiell ID-Teknik som ligger bakom BankID. Anledningen är att Finansiell ID-Teknik har beslutat att fasa ut linuxversionen av sin programvara innan årets slut. Finansiell ID-Teknik hävdar att det är för få användare för att fortsätta underhålla den.

Användaren i Blekingen har skriver följande:

För att utföra medborgerliga uppgifter och tjänster hos myndigheter och företag måste jag ha ett BankID. BankID är nu låst till kommersiella mjukvaror som jag måste betala för. De kommersiella mjukvaror som BankID nu låst användarna till är alldeles för osäkra för att jag ska kunna använda dem i säkra sammanhang. Det är inte rimligt att medborgerliga tjänster nu är låsta till osäkra amerikanska mjukvaror som jag måste betala dyrt för.

Det skall blir riktigt intressant att se vad det blir av detta.

För dom linuxanvändare som är oroliga ang detta kan nämnas att mobilt bankID går att använda. Dock håller jag med om att det är något fel när vi måste betala till och förlita oss på utländska bolag för att få tillgång till våra egna svenska tjänster. Just nu pågår ett arbete med ett nationellt e-ID som skall vara tillgängligt för alla medborgare. Dock måste bankerna vara med på tåget för att det skall bli bra. I min mening borde staten fixa en E-legitimation och sedan lagstifta att bankerna skall godta denna legitimation. Ni kan läsa mer om svenskt e-id på elegitimationsnämden