W8En stor möjlighet för öppen källkod och Linux

Kina har deklarerat att Windows 8 inte får användas inom statliga verk. Detta kan innebära en snabb ökning av Linux i Kina. Anledningen till varför detta förbud genomförs sägs vara säkerhetsskäl. Idag drivs 50 % av alla datorer i Kina med Windows XP. I och med att Microsoft slutat uppdatera XP är Kina i stort behov av att förnya sin datastruktur.

Kina har själva utvecklat en variant på linuxdistributionen Ubuntu. Den kallas Ubuntu Kylin och nu är det troligt att det är den som rullas ut i Kinas alla statliga verk. Detta är väldigt bra för öppen källkods världen eftersom att antalet utvecklare av öppen källkod förmodligen kommer att öka drastiskt.

Läs mer här…