space-19070

München har varit en förebild för städer dom gått över till öppen källkod. Nu är det fler som följer deras exempel. Wien använder redan öppen källkod i stor utsträckning. Nu utökas detta användande med arbetsstationerna inom staden. Detta p g a nya krav på öppen data, budgetåtstramningar och att mobila enheter har börjat användas i större utsträckning.

Open source helps to solve IT vendor lock-in situations, sa Norbert Weidinger, ICT-Strategist när han presenterade stadens användande av fri och öppen programvara.

Läs mer här…

Som jag nämnt tidigare och många gånger förut tycker jag att det är läge för kommuner i Sverige att göra samma sak. Att idag hävda att det inte är möjligt framgår bara som bakåtsträvande och fånigt.

Det finns många sköna skattekronor att spara genom att gå över till öppen källkod inom stat och kommun. Dessutom skulle vi få kontroll över våra egna datasystem. Om vi samtidigt satsade på utbildningar inom detta område skulle vi skapa arbetstillfällen när dessa utbildade tekniker kom ut på arbetsmarknaden. Det skulle ge jobb inom vår region istället för att bara skicka våra skattepengar till amerikanska bolag som inte verkar ha vårt bästa för ögonen.