DomstolEn dom som stärker integriteten på nätet

En spansk man har vänt sig till EU domstolen för att vissa data om honom inte skall vara sökbara på google. Bakgrunden till detta är att han för ett antal år sedan fått sitt hus utlagt på exekutiv aktion. Eftersom att denna information är gammal och att hans livssituation ser annorlunda ut finner han det kränkande att detta information fortfarande går att hitta på google.

Det intressanta är att mannen vann målet. Detta trots att EU:s general-advokat tidigare sagt att det motsatta med hänvisning till tryckfriheten. Eftersom att denna dom är prejudicerande är det nu fritt fram för medborgare i EU att skriva till alla söktjänster och be att få länkar borttagna.

Det finns intressanta frågeställningar efter denna dom. Eftersom att Google endast tillhandahållit länkar till sidor där det faktiska materialet publicerats så skulle detta kunna leda till ett smärre kaos. T ex skulle detta innebära att ALLA som länkar till information som någon motsätter sig är i farozonen för en stämning och är tvungen att ta bort dessa länkar. Domstolar skulle få mycket att göra och det skulle vara svårt att hitta det man söker på internet. Det positiva i det hela är att den personliga integriteten får ett starkare skydd. Inte många människor vill att deras ungdomssynder skall vara sökbara  genom hela livet.

Om materialet är olagligt vad är då skillnaden mellan the Pirate Bay och Google?

Jag vill även säga att the Pirate Bay blev dömda för att dom länkat till piratkopierat film. Varför skulle Googles länkar ha en annan rättsstatus än dessa länkningar?

Kort sagt är detta en svår fråga. Vad tycker ni?