Industrispionage1Allt eftersom informationen släpps från Snowden växer en bild fram av NSA som är föga smickrande. Den senaste informationen är att organisationen har ägnat sig åt industrispionage mot bl a ett Brasilianskt oljebolag. Frågorna man ställer sig är vem i USA och UK som får del av informationen. Rimligtvis är det något företag som drar nytta av den typen av information. Frågan är vilket eller vilka företag det är?

Det är idag helt omöjligt för mig att rekommendera annat än öppen källkod till mina kunder med tanke på att alla dom stora låsta tjänsterna verkar ligga under NSAs stövel. Alla bör nog börja planera att gå över till öppen källkod. Viktigast är dock detta för företagen.

Länkar: