icons-640402_1280FCC är den myndighet som i USA motsvarar post- och telestyrelsen. Dom har beslutat att internet skall klassas som en allmännyttig verksamhet. Det betyder internet fortsättningsvis kommer att vara fritt och lika för alla.

Flera stora bolag, särskilt mediabolag och internetleverantörer, har lobbat hård för att man skall kunna köpa sig en gräddfil på internet. Konsekvenserna av detta skulle i längden kunna vara katastrofala. Det skulle överför en enorm makt till särskilt internetleverantörerna.

T ex skulle internetleverantörerna helt enkelt välja vilka som skulle ha bra överföringshastighet. Risken är uppenbar att t ex ett nyhetsbolag som skrev negativa saker om sin internetleverantör plötsligt fick väldigt svåra förhandlingar.

Nu behöver vi dock inte oroa oss över det tills vidare. Jag skriver tills vidare eftersom att den makt som kontrollen över internet ger är så stor. Jag skulle inte förvånas om någon kommer att försöka igen om något år.