KryptoPga av att utvecklarna i Linux inte gav med sig ang Intels krav på RdRand så är idag kryptering på linux säkrare än vad den skulle ha varit om man gett med sig.

Läs mer här…