server-311338_1280Förvaltningsrätten har bekräftat datainspektionens kritik om att Salems kommun avtal med Google kan bryta mot personuppgiftslagen. Detta kan innebära att kommuner måste se till att ha egen lagring. Man kan tycka att detta är självklart, särskilt efter NSA skandalen, men det är många kommuner som valt att helt enkelt lita på dom löften om sekretess som leverantören ger. Detta trots att leverantören bevisligen inte kunnat säkra uppgifterna tidigare. Kommunerna gör detta för att spara pengar. Om det är så att dom vill spara pengar på ett säker sätt kan som börja använda öppen källkod istället.