EuropeI dyningarna efter NSA skandalen har flera länder börjat skissa på lösningar för ett nationellt internet. Att detta sker är inte konstigt med tanke på att avlyssningen från Amerikansk sida har varit så omfattande.

Även Europa, med Tyskland och Frankrike i spetsen, har börjat skissa på en sådan lösning. Skulle en sådan lösning vara bra? Egentligen inte men som det ser ut idag är det nog enda lösningen. USA har protesterat mot EUs funderingar på ett eget nät med hänvisning till frihandel men där ligger ett av som stora problemen. Om nätet är helt öppet innebär det inte för den sakens skull att det finns så mycket fritt inbakat i det hela. Detta eftersom att marknaden styrs helt av några få bolag. Alla från USA. Vilket bolag i EU skulle t ex kunna konkurrera med Google?

Så länge som väldigt stora bolag har ekonomiska möjligheter att ge bort tjänster till kunderna i Europa så går det inte konkurrera med tjänster. När sedan andra amerikanska bolag sitter på så många hårdvarupatent kan dom även kontrollera marknaden för hårdvara. Så länge dessa problem finns kvar börjar inte andra länder ha så många alternativ.

En möjlighet är att bygga egna nationella nät som man kan kontrollera. En annan sak man kan göra är att försöka styra över allting till öppen källkod. Man bör även nämna att dom kunde satsa på hårdvara med öppna specifikationer.

USA har idag väldigt stor makt över internet och hur data flödar över hela världen. Om inte den makten börjar fördelas över världen kommer vi nog tyvärr att få se många fler nationella nät i framtiden.