LawNär det gäller lagarna för datalagring är det verkligen problematiskt. Nyligen blev Microsoft ålagda av Amerikansk domstol att lämna ut e-posten för en person. Microsoft vägrade med hänvisning till att datan låg på en server i Irland. Domaren James Francis beslutade dock att dom måste lämna över informationen ändå. Detta belyser klart dom problem som finns när det gäller vilka lagar som skall gälla för datalagring. T ex bittorrent tekniken har tidigare bevisat att detta är ett problem eftersom att datalagring är global och det flyttas snabbt över landsgränser.