PackardBell

  1. Starta datorn och när den första loggo bilden dyker upp tryck omg på F2 för att komma in i BIOS
  2. Använd höger piltangent för att gå till menyvalet ”Security”
  3. Använd pil ner tangenten och markera ”Supervisor Password” och tryck på Enter.
  4. Skapa ett lösenord och tryck Enter. Skriv lösenordet igen för att bekräfta det. (Glöm aldrig lösenordet)
  5. Använd höger piltangent och välj ”Boot”
  6. Använd pil ner tangenten, välj ”Secure Boot” och tryck på Enter
  7. Använd pil ner tangenten, välj ”Disabled” och tryck på Enter.
  8. Gå in och välj ”Legacy boot” istället för UEFI.
  9. Tryck på F10 och välj ”Yes” för att spara inställningarna och lämna BIOS