Många använder idag det Libreoffice calc istället för Excel. Det finns dock fler kalkylprogram man kan använda än dessa två. Jag själv använder Gnumeric som jag tycker är rappare och lite mer flexibel. Det finns dock även saker som är mindre bra. En av dessa är mallhanteringen.

Många av oss använder idag mallar. Då är det naturligtvis vettigt om man bara kan spara sitt dokument i ett mallformat. Gnumeric har dock löst detta på ett annat sätt. Man sparar det dokument man vill använda phentermine som mall i deras mallkatalog. Det lät kanske inte så krångligt. Men problemet är att mallkatalogen inte ligger under dig som användare utan i filstrukturen. Du måste kort sagt vara rot för få kopiera din fil dit.

Det gör du i terminalen. Öppna den. och sedan skriver du. Rotkommandot som är sudo. Detta följt av kommandot för att kopiera som är cp. Du kan även lägga till flaggan -i efter cp så får du även frågan om du vill skriva över en eventuell gammal fil med samma namn. Sedan lägger du till sökvägen till filen du vill kopiera och sedan sökvägen till vart du vill kopiera den. För mig så hela kommandoraden ut så här:

sudo cp -i /home/kth/Mallar/Projektmall.gnumeric /usr/share/gnumeric/1.12.9/templates/

Mallkatalogen för min version av Gnumeric är /usr/share/gnumeric/1.12.9/templates/