Fujitsu-LIFEBOOK-AH532-2För att kunna lägga in ett nytt operativsystem måste man först deaktivera secure boot för att kunna boota upp installationen av det nya systemet. För Fujitsu Lifebook AH532 är det följande som gäller:

Tryck F2 vid uppstart

1. Lägg in admin lösen i Bios
2. Deaktivera secure boot.
3. Aktivera CSM (Legacy boot)