LibreOffice_Calc_3.3När man gör ett kalkylark i Libreoffice kan man ibland vilja ta bort rutnätet. För att gör det går ni till menyraden och klickar på Verktyg och sedan på Alternativ.

När ni fått upp dialogrutan väljer ni LibreOffice Calc och sedan Vy. Under rubriken Visuellt stöd kan ni sedan välja hur ni vill ställa in rutnätet.