Detta är en utskrift från Computer Sweden

Artikelns webbadress: http://www.idg.se/2.1085/1.514343/miljarder-att-spara-med-oppna-standarder


2013-06-26 13:26 – Computer Sweden:

EuropeMiljarder att spara med öppna standarder

Av Marcus Jerräng

EU-kommissionen har tagit fram en ny policy som ska hjälpa myndigheter i Europa att undvika att bli låsta till enskilda it-leverantörer.

Vägledningen som presenterades i Bryssel på tisdagen kan om den följs spara över 1 miljard euro, enligt EU-kommissionen. Strategin är att använda öppna standarder istället för leverantörsunika verktyg, system eller produkter. Kommissionen tror att upphandlingar som utgår från öppna standarder kommer att locka fler att lägga bud till bättre värde för myndigheterna.– Öppna standarder skapar konkurrens, leder till innovation och sparar pengar. Vägledningen som ges ut i dag är till för att hjälpa myndigheterna att fånga varje möjlighet till innovation och effektivitet, säger Neelie Kroes, kommissionär med ansvar för den digitala agendan, till IDG News.Utöver detta hoppas EU-kommissionen att en ökad användning av standarder gör det lättare för myndigheter i olika EU-länder att utbyta data med varandra vilket skulle underlätta för gränsöverskridande e-förvaltningstjänster för medborgarna.Enligt kommissionen saknar många organisationer kunskapen som krävs för att välja rätt standarder, eller så är de rädda att förändringen ska bli för dyr. Därför har en praktisk guide för offentligt anställda tagits fram för hur man bättre använder standarder i upphandlingar.

Guiden råder tjänstemännen att undvika att använda varumärken och proprietära tekniska specifikationer, att återkommande utvärdera produkterna och publicera dessa utvärderingar, och att ta fram listor över rekommenderade standarder som en del i en övergripande it-strategi.

Man varnar också för att standarder och tekniska specifikationer ofta ”presenteras med naturligt språk, och det är inte ovanligt att olika personer tolkar en viss specifikation på olika sätt.” Därför är det viktigt att knyta referensimplementationer till de standarder som används.

Guiden varnar även för att använda alltför komplicerade, skräddarsydda system som hindrar migration till andra system. Det ska också alltid finnas inskrivet i avtal hur kunskapsöverlämningen ska gå till när kontraktsperioden är slut.


Copyright © 1996-2013 International Data Group AB