Regeringen har gått ut med att man tänker införa RIT-bidrag. RIT-bidrag är Samma som RUT och ROT men det gäller istället gäller det IT-tjänster. För Kompletta ITs del är detta ett bitterljuvt förslag.

Förvisso skulle detta kanske få fler privatpersoner att be om hjälp med sina IT-problem istället för att reta upp sig på felen och kanske i förtid byta ut fungerande utrustning. Men det får även en annan effekt. Om det är så att RIT införs är det helt omöjligt att fortsätta med frivillig faktura.

Jag kommer att lägga ut mer information om detta så fort den finns tillgänglig.